نسخه آزمایشی
شنبه, 30 دی 1396 - Sat, 20 Jan 2018

پاداش شهدا نزد خدا و رسیدن به ولایت سیدالشهداء / تبیین راه شهداء در درگیری امروز با مستکبرین

حقیقت صلوات ما نسبت به اولیاء الهی و بررسی آثار آن / صلوات رسیدن به سرچشمه طهارت و کفاره سیئات

اهمیت و درک بلاهای الهی برای مقام قرب / بلای معصوم سبب سیر عالم و تبیین آن در زیارت عاشورا  
آخرین مطالب