نسخه آزمایشی
جمعه, 04 فروردين 1396 - Fri, 24 Mar 2017

بررسی بحث معیت با امام عاشورا در دانشگاه امام صادق جلسه اول / حقیقت و شئون معیت و آثار حیات در دنیا و آخرت

کیفیت مدیریت اسلامی و بررسی رویکرد های پیرامون آن/ رویکرد مطلوب و قابل اجراء در زمان گذار

جلسه سوم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی / تبیین حقیقت توحید و شرک مجسم در دستگاه ولات حق و باطل

جلسه یازدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی / جامعه پردازی ولایی، تنها راه تشدید و توسعه عبودیت

بررسی مبانی نظریه ولایت فقیه در مدرسه علمیه حضرت آمنه/ تبیین حقیقت و وسعت دین و نسبت آن با ولایت  
آخرین مطالب