نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 24 مرداد 1397 - Wed, 15 Aug 2018

جلسه نهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی/ مرجع صفات انسانی در محیط ولایت و بهجت به صفات اولیاء

در حرم مطهر حضرت معصومه/ بررسی حقیقت ذکر و کثرت یاد خدا و آداب و آثار مترتبه

جلسه سوم از مباحث قرآنی در حرم مطهر/ آداب انس با قرآن و بررسی اذن دخول در معارف قرآن

جلسه دوم از مباحث قرآنی در حرم مطهر/ تبیین فضائل و عظمت قرآن در بهره مندی از آن؛ چشم داشتن به رزق دنیوی مادی مانع رزق قرآن

جلسه هشتم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی/ تبیین پایگاه حسن و قبح و مسئله اخلاق در حدیث عقل و جهل  
آخرین مطالب