نسخه آزمایشی
سه شنبه, 28 دی 1395 - Tue, 17 Jan 2017

جلسه دهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی / بررسی جایگاه امامت و انحصار آن و مقایسه با انبیاء الهی؛ انحصار الوهیت خداوند

در ایام میلاد امام رضا(ع) در شاهرود / رزق علم و معرفت و راه های دستیابی به آن

در جامعه الزهرا و طلاب حوزه علمیه خواهران / تحقير، فريفتگي و انحلال بسترساز نفوذ فرهنگي

شب شهادت امام حسن مجتبی / صفات متقین از کظم غیظ و احسان و رسیدگی به خطاهای خود و دیگران

دوام ذکر و تسبیح و تبیین حسن ظن بالله و سوء ظن به خدا و آثار آن  
آخرین مطالب