نسخه آزمایشی
سه شنبه, 10 اسفند 1395 - Tue, 28 Feb 2017

جلسه سوم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی / تبیین حقیقت توحید و شرک مجسم در دستگاه ولات حق و باطل

جلسه یازدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی / جامعه پردازی ولایی، تنها راه تشدید و توسعه عبودیت

بررسی مبانی نظریه ولایت فقیه در مدرسه علمیه حضرت آمنه/ تبیین حقیقت و وسعت دین و نسبت آن با ولایت

ادامه بحث مناجات شعبانیه در برنامه سمت خدا / معیت با امام در سلوک؛ پناه بر خدا و رسیدن به نقطه استحکام در مناجات

مصاحبه در راستای بیداری اسلامی / اسلام غرب گرا و سلفی گری در مقابل جریان اسلام ناب  
آخرین مطالب