نسخه آزمایشی
شنبه, 05 آذر 1401 - Sat, 26 Nov 2022
انسان باید این پیوند عاطفی با عاشورا را دائما مرور کند تا به ارتقاء وجدان برسد و با جبهه باطل موضع پیدا کند تا مقابل یک حرکت تاریخی موضع پیدا کند و نگوید امام حسین علیه السلام سال 61 هجری از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند و در عصر حاضر دیگر ربطی ندارد و عاشورا در قرن چهاردهم تمام شده است. این مرور ...
اگر کسی با سیدالشهداء همراه شد هم از عالم دنیا که عالم کفر و فرعونیت و عالم شیاطین است جدا می شود و هم وارد عالم آخرت و وارد محیط ولایت امام می شود و هم بعد از این با امام سیر می کند و حجب نور را کنار میزند تا به مقام رضوان برسد که در سجده عاشورا از آن صحبت شده است. حضرت عالم را به آن سجده قرب می ...
این که معارف ماء غدق اند؛ یعنی اگر باران معارف از ساحت امام بر انسان بارید، انسان زنده می شود و اگر نبارید، انسان مرده است. به تعبیر روایات اصحاب شمال هم روح المدرج نفس را دارند و می جنبدند و می خورند و می خوابند و ازدواج می کنند؛ اینها را حیوانات هم دارند اما روح الایمان و روح الحیات در آنها نیس ...
معرفت خدا یعنی معرفت الامام. اگر کسی امیرالمومنین را دوست نداشته باشد، خدا را هم دوست ندارد و اگر حضرت را دوست داشته باشد، خدا را هم دوست دارد. زیرا امام کلمه محبت خداست و نفس کلمه ایمان و کلمه معرفت است و حقیقت معرفت الله عین وجود امام است. به اندازه ای که آن نور در قلب می آید، آدم آرام می شود.
پس شعار روحانیت باید این باشد. ما باید در این انتخابات مدافع مستضعفین باشیم و ادبیات دفاع از مستضعفین را رو کنیم و برایش شعار سازی کنیم تا تبدیل به یک گفتمان اجتماعی بشود. واقعا چه کسی از مستضعفین دفاع می کند؟ مدل های سرمایه داری در این چند دهه اخیر، مردم مستضعف را زیر چرخ های خودشان له کرده اند. ب ...
البته ما باید ساز و کاری تعبیه کنیم که نه فقط در فضای انتخابات، بلکه در بقیه فضا ها این نیرو ها هم افزا بشوند. اگر یک قرارگاه واحدی وجود داشته باشد که این ها را هم افزا کند تا در لحظه نیاز، تصمیم های معقول بگیرند، این تکثر، مانع حرکت ما نیست؛ اما اگر این تکثر هم افزا نشود و با هم به چالش های بی جهت ...
البته آن چیزی که خدا برای سیدالشهداء در نظر گرفته خیلی بالاتر از اینهاست. من یکی از جلوه های سیدالشهداء را مثلا در حضرت امام و کارهای خیری که برکات ایشان است و شهدا و خانواده های شهدا می بینم. عزیزان عیب های ما را بگذارید کنار، عیب های ما را پای امام حسین نمی شود نوشت ولی هر خیری شما هر کجا می بینی ...
وقتی اُحد پیدا می شود فرق امیرالمؤمنین و بقیه معلوم می شود. می گویند در جنگ احد شیطان ندا می داد که حضرت کشته شدند و همه در کوه ها فرار کردند و فقط امیرالمؤمنین مانده بود که مثل پروانه می چرخید و هفتاد تا زخم به بدن حضرت مانده بود که وقتی می خواستند درمان کنند، نخ را از هر طرف وارد می کردند از زخم ...
اصحاب سیدالشهداء آن ذبیح هایی هستند که امام حسین آنها را قربانی کردند؛ یعنی آنها را رو به قبله کرده و همه تعلقاتشان را هم دور ریخته است و همه اصحابش رو به خدا شدند و آنها را پاک کرده و بعد هم آنها را در وادی منای خود برده و همه را قربانی کرده است و با این قربانی همه آنها پایدار شدند.
امام رضا در ادامه حدیث فرمودند در سخنان مخالفین ما، یک مذمت های علنی هم از دشمنان ما وجود دارد؛ باز هم مراقب باشید که به این ها گوش ندهید؛ چراکه این ها این مذمت ها را نقل کرده اند تا برای لعن ائمه شما هم اجازه پیدا کنند. لذا حتی مسالب و مطاعن دشمنان را هم نباید از مخالفین ائمه گرفت. اگر دنبال طعن د ...