نسخه آزمایشی
دوشنبه, 11 اسفند 1399 - Mon, 1 Mar 2021
فیوضاتی که در این دعاها می‌رسد ظاهری معنا نکنید. ما یک ذلت ظاهری داریم، دولت جور می ‌آید ذلت ظاهری پیدا می ‌کنیم. یک ذلت باطنی هم پیدا می ‌شود؛ چون آدم را محدود و اسیر می ‌کنند. آدمی که اسیر دنیا است ذلیل است. اما مومن مانند کوه است و طوفان ‌ها مؤمن را تکان نمی ‌دهند؛ اما در دولت باطل می ‌بینی یکوق ...
تقدیر عالم امری است که خیلی پیچیده ‌تر است، در روایات است که برای تحقق یک شیء مراحلی اتفاق می ‌افتد که به تفصیل باید وصف کرد که آن هفت مرتبه چیست. پس یک ظرفی است که تقدیر می ‌شود. حالا شب قدری داریم که کل تقدیرات عالم در آن واقع می ‌شود و وسیع و عظیم است. شاید اگر گفتید: طرح کلی عالم کتاب الهی و قر ...
این حمدهایی که در دعا آمده است استثنایی است چون دعا هم استثنایی است و حمد باید متناسب با خواسته باشد و متناسب با خواسته ‌ها معنا شود. چون دعا استثنایی است حمدها هم استثنایی است. باید با امام همراه شوی، اما از اول آدم نمی ‌فهمد. گاهی به نظر من آن امامی که این دعا از ناحیه اوست، باید خیلی التماس به ا ...
خاصیت دعای افتتاح این است که در عصر غیبت ما را به انتظار می رساند؛ طرح حضرت را می فهمیم و بزرگ می شویم و می توانیم در آن طرح مشارکت و اقدام کنیم. زندگی ما در آن طرح واقع می شود و بیش از این هم ما چیزی از خدای متعال نمی توانیم انتظار داشته باشیم.
یکسری از نیازها باید حذف شوند؛ چون بی خود در نیازهای ما آمده است و باید بیرونش کنیم و نیازهایمان را تهذیب کنیم. یکسری از نیازها باید کوچک شوند. یکسری از نیازها باید بزرگتر شوند. یکسری نیازها در فطرت ما است و باید شکوفا شود و ما از آن غافل هستیم. ما نیازهایمان را باید به دست معصوم بدهیم که ما را ترب ...
بنابراین اینطور نیست که وجود مقدس نبی اکرم فقط یک شخصیت پیش روی ما هستند که ما باید از او الگو بگیریم و عمل کنیم و بعد خودمان به مقصد می ‌رسیم. بلکه بار ما روی دوش حضرت است؛ اینکه همه عالم با صلوات سیر می‌کند برای این است که بار عالم روی دوش حضرت است و حضرت باید عالم را برسانند و نه فقط ما بلکه باق ...
مقامات قرآن بیش از این است، اما بعد از این توجهات، باید ببینیم که نسبت وجود مقدس امیرالمؤمنین به این کتاب چیست؟ در یک کلمه اگر بخواهم عرض کنم، نسبت امیرالمؤمنین و این کتاب نسبت وجود مقدس نبی اکرم و کتاب است؛ چون به تعبیر قرآن مجید در سوره مبارکه آل عمران و در آیه مباهله، امیرالمؤمنین نفس نبی اکرم ا ...
یک حزن ‌هایی هم هست که نردبان سلوک انسان است. آدم باید وارد آن فضا شود و با آن حزن ‌ها مأنوس شود. لذا ما را مذمت کردند از اینکه انسان مؤمن نسبت به آمد و شد دنیا حزن داشته باشد، حضرت امیر در توحید صدوق می‌ فرمایند: زاهد همه غصه ‌ها و شادی ‌های دنیا از دلش بیرون رفته است؛ لذا اگر دنیا از دستش برود غص ...
دشمنان اهل‌بیت هم مانند دشمنان انبیاء که قدرت را در دست داشتند، راه حق را سد می‌ کردند. حضرت فرمودند: حق و باطل را مخلوط می ‌کردند؛ لذا یک سلسله معارفی پیدا شده که ممکن است حق درون آن فراوان باشد؛ اما خلیط با باطل است و اگر انسان آنها را اصغی کرد از آنها تبعیت می­کند و تا آخر دنباله ­رو آنها می­ شو ...
در ماه رمضان درهای جهنم بسته می ‌شود، شیاطین در ماه رمضان در غُل قرار می‌ گیرند و درهای بهشت و درهای وادی نور و رحمت باز است و از ابواب مختلف می‌ شود وارد شد. تلاوت قرآن یک باب است؛ سحر یک باب است؛ روزه یک باب است. اینها همه ابوابی است که شما را به وجود مقدس نبی اکرم می ‌رسانند. آن طرف هم یک ابوابی ...