نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 07 آبان 1399 - Wed, 28 Oct 2020
باید ایثار و گذشت از منافع خود به نفع دیگران به یک اخلاق اجتماعی تبدیل شود و شبکه ایثار درست شود یعنی اولاً اموال دیگران را مصادره نکنند و بعد حداقلش را به آن ها بدهند و بگویند تامین اجتماعی درست کردیم؛ بلکه در این شبکه سهم خودشان به خودشان برسد؛ ثانیاً شما اگر میخواهی به کسی که گرفتار است کمک کن ...
این یک تقریر از سوره بود که بزرگان هم فرموده اند که دین را هم به یوم الجزاء تعریف کردند هم به جریان هدایت الهی که گاهی از آن به جریان ولایت الله و سرپرستی خدای متعال نسبت به مومنین تعبیر می شود. کسی که زیر چتر دین نیست و کسی که مومن به آخرت نیست این خصوصیات می تواند در او شکل بگیرد در حالیکه می تو ...
امام همه را دعوت می کند، اما آن هایی که قبول می کنند را تحت حمایت قرار می دهد، اگرکسی وارد وادی کهف شد هم در این کهف رحمت خدا گسترده است زیرا آن جا وادی رحمت خاص است؛ هم این که به آسایش و آسانی در امر می رسد و این نکته قابل توجه است که ضرورتاً هیچ لزومی ندارد که وقتی انسان به امام پناه می برد حتم ...
اقامه منکر به این است که به حدی برسد که ضد ارزش تبدیل به ارزش شود در همین مهد تمدن آمریکا، یک موقعی یک آقایی همین که گفت با هم جنس گرایی مخالف است او را هو کردند در حالیکه تا قبلش کف می زدند. این می شود اقامه منکر که هم جنس گرایی که منکری است که همه انبیاء نهی کردند کارش به جایی برسد که مخالفت با ...
پیغمبر آمده است تا ما را از دنیا عبور دهد، اما ما نگاهمان به شکوفه های دنیا می افتد و می گوییم ما هم می خواهیم مثل آن ها باشیم. حضرت باید این افواج را از مراحل عبور بدهد تا به آن جایی که مقام توحید و رزق رب است برساند، پیغمبر می خواهند همه را سلمان بکنند و می خواهند همه در درجه دهم ایمان باشند. ب ...
تسبیح عرض وسیعی است و فقط الحمدلله گفتن نیست که خدا را فقط از طریق حمد و مشاهده جمالش تسبیح بکنیم، لا اله الا الله هم تسبیح است، او را از هر شریکی منزه و از عجز و شریک تنزیه می کند و حیات و موت دست اوست. این ذکر همه اش تسبیح به حمد است. پس تسبیح به حمد یک عرض عریضی در مقام ذکر دارد و این باید تحق ...
یک قسمت از دستور این سوره ابلاغ این حقیقت است، این ابلاغ یک ابلاغ ساده نیست و اتفاقات عظیم است که بعد از آن خدای متعال می‌فرماید که کفار مایوس شدند و دین شما کامل و نعمت بر شما تمام شد و دین مرضی است، بعد از این اگر تخلف کردید نگران من باشید، من نعمت را بر شما تمام کردم و خدای متعال برای کفران ای ...
دو جریان در عالم بیشتر نیست یک جریان رابح است یک جریان خاسر؛ جریان رابح جریان نبی اکرم است. ما نباید مستقل ببینیم؛ یعنی این که انسان امکاناتش را به حرکت بیندازد و به بار بنشیند و برسد تا مقام قرب و لقاء و از دنیا بزرگ تر شود و یا این که بخواهد یک تمدن الهی بسازد و هر چه که هست این‌ها همه اش ذیل ن ...
اصلی ترین چیزی که شیطان به آن حسد می‌ورزد ایمان مومن است. می‌بیند مومنی مقرب است و سجده و عبادت می‌کند و به خدا نزدیک می‌شود، او خودش چون استکبار علی الله دارد، به قرب به خدا و آثار قرب که مقامات است حسد می‌ورزد. همیشه حسد، به مقامات ناشی از عبودیت است و اصل حسد هم طبق روایات، حسد نسبت به ائمه است
کسی که دارای صفت حسد است نمی‌تواند فضل خدا به دیگری را ببیند و فقط خودش را می‌بیند. لذا وقتی خدا به دیگری تفضل می‌کند، او رابطه اش با خدا بد می‌شود؛ ابتدا ساخط بر خدا می‌شود و بعد از اینکه خدا این امکان را به او داده بدش می‌آید و شروع به اعمال کردن می‌کند. این رابطه خدایی نیست و هر تصرفی من نسبت به ...