نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 06 آبان 1400 - Thu, 28 Oct 2021
از آن جا که دعای معصوم برای شفاعت ما است آن حالي كه در اين دعا جهت رساندن ما در وجود مقدس امام شكل گرفته، بايد در باطن ما تجلي كند تا اين دعا درحق ما محقق و اجابت شود. بنابراين اگر اين حالت استكانت، تضرّع، خشوع و فرار به سوي خداي متعال با اين توجهات و اقرارها به شفاعت هر كدام از ائمه و با اذني كه ...
ب نده وقتی می بیند که محتاج خداست، می بیند که خدای متعال مجبور نیست، می بیند که ممکن مورد غضب قرار بگیرد و محروم بشود، پس با خود می گوید به کجا پناه ببرم جز به رحمت او و خودش را در رحمت خدا می اندازد، اما دوباره خوف بعدی می آید که خدایا من که مستحق رحمت تو نیستم ولی امید بعدی می آید
يكي از بزرگترين حجاب هاي عصر ظهور حجاب تجدّد است؛ آن تمدني كه غربي ها بعد از رويگرداني از انبياء به پا کردند و این شكوفه هاي دنيايي كه براي آنها آشكار شده، اين بزرگترين حجاب عصر ظهور است که نمي گذارد حقيقت عصر ظهور را بفهميد و به سمت آن حركت كنيد. حرکت به سمت ظهور وقتي ممكن است كه ما چشممان را به ر ...
تجمع حول امام مناسکی می خواهد که باید مناسک مقدس باشد. در عین حال اگر مناسک اجتماعی درست نکنید تجمع اجتماعی نخواهید داشت. جنس آن مثل نماز جماعت و جمعه و دعا است. مناسک اجتماعی توجه به امام باید از این جنس باشد. بله ممکن است یک پیاده روی هم در آن باشد. مثل اربعین یا پیاده روی از مشعر به منا. اما بای ...
ما دو دستگاه داریم، دستگاه نبی أکرم که می خواهد روابط بر اساس محبت باشد و همه شرایع و قوانین اخلاقی و فقهی آن هم همین است، آن طرف هم دستگاه دشمنان حضرت است که می خواهند همه بنیان بر اساس لذت پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی باشد که تبدیل می شود به عداوت و درگیری، یک جامعه ای که باطن آن لجن زار است، ...
وقتی رحمت الهی رفت و نفسانیات آمد، هرکسی در جامعه می خواهد دیگران را استخدام کند، اگر هم از عدالت می گوید، به خاطر این است که بالاخره ما باهم زندگی می کنیم و اگر من بخواهم منافع خودم به دست بیاید و دیگران من را از بین نبرند، باید یک تعادلی داشته باشیم. این عدالت یعنی طوری جامعه بچرخد که منافع من ...
امام طریق معرفت و محبت خدا است. به اندازه ای که انسان به ایشان نزدیک و همراه امام شود، به همان اندازه به خدای متعال نزدیک می شود. پس باید همه دامنه وجود خودمان را جمع کرده و حول امام جمع شویم. اگر با امام حرکت کردیم، به توحید و معرفت می رسیم. بنیان جامعه مؤمنین بر مدار محبت خدای متعال و اولیاء او ...
حضرت مي خواهد ما با خود خدا زندگي كنيم. در زيارت امين الله می گوییم خدايا اين صفات را به نفس من بده، سيزده تا صفت است و آخرينش اين است که به من جاني بده كه از دنيا دل كنده باشد و مشغول به حمد و ثناي تو باشد، در دنيا زندگي مي كند ولي دل مشغولي اش تو هستي. انسانی كه به اميرالمؤمنين علیه السلام رسيد د ...
يكي از خصوصيات امام اين است كه شاهد است. انسان امام را در همه احوال بايد شاهد بداند اما شاهد امين، شاهد مهربان، شاهدي كه اگر يك عيب ديد رهایش نمي كند تا اين را درمان كند. آقايي مي فرمود كه به مشهد مشرف شده بودند و شايد خودشان به محضر حضرت علیه السلام رسیده بودند، حضرت هم به ایشان فرموده بودند برويد ...
صراط مستقیم که طریق معرفت است هم در دنیا است و هم در آخرت. این طور نیست که صراط معرفت در دنیا تمام شود و ما تا آخرین مقام معرفت در دنیا سیر کنیم، این طور نیست؛ این طریق و صراط معرفت در برزخ و قیامت ادامه دارد. این طور نیست که انسان اگر در صراط معرفت قرار گرفت، فرض کنید در درجه دهم ایمان و معرفت قرا ...